Erfenis en inkomstenbelasting

Moet ik mijn (nog niet ontvangen) erfenis in mijn aangifte inkomstenbelasting opnemen? Het is tijd om aangifte inkomstenbelasting 2022 te doen. Moet je dan…

Lees verder

Help, ik ben erfgenaam en/of executeur. Wie kan mij helpen?

In veel testamenten wordt de partner, een kind of een goede vriend/vriendin tot executeur benoemd. Bent ú die partner, dat kind of die goede…

Lees verder

Erfenis en bijstand? Let op!

Een erfenis of legaat heeft gevolgen voor een bijstandsgerechtigde. Deze gevolgen strekken vaak verder dan u denkt. Niet alleen als de erfenis of het…

Lees verder

Gelijkstelling schoonkind en kind voor de erfbelasting mogelijk, let op de voorwaarden

Na het overlijden van een eigen kind, erft de schoondochter of -zoon niet automatisch van u, want volgens het wettelijk erfrecht is een schoonkind…

Lees verder
1 2