executeur
executeur

Juridisch

De RegisterExecuteur heeft op het gebied van erfrecht de kennis in huis om u goed te adviseren. Hoe werkt het wettelijk erfrecht? Heeft u eerder een testament gemaakt dan wordt er gekeken wat daarvan de gevolgen zijn. Mocht aanpassing nodig zijn dan kan ROOS nalatenschappen u helpen met de juridische uitwerking van uw wensen. Komt uw nalatenschap bij de juiste personen terecht? Blijft uw partner goed verzorgd achter?

 

Fiscaal

Als bekend is wie de erfgenamen zijn dan kan er gekeken worden wat zij erven en hoeveel deze erfgenamen aan belasting moeten betalen. In de voorbereiding van een nalatenschap kan worden nagegaan waar nog op belasting bespaard kan worden. Denk daarbij aan schenkingen in contanten op zogenaamde schenkingen op papier.
Roos nalatenschappen kijkt met u mee op welke wijze besparing van belasting mogelijk is.

 

Zakelijk

Wordt uw uitvaart uitgevoerd zoals u dat graag wilt? Bij de voorbereiding van uw nalatenschap horen natuurlijk ook uw uitvaartwensen. Is het duidelijk wat u wilt en wat zijn de kosten van uw uitvaart? Als dat bekend is zijn er voor uw erfgenamen geen verrassingen op dat gebied. Daarom is het vastleggen van uw uitvaartwensen van belang. Dat geldt ook voor uw verzekeringen en andere van belang zijnde zaken. ROOS nalatenschappen kan u hierbij helpen en zorgt voor een centrale veilige bewaarplaats.

Hoe en wat
moet ik regelen?

Wat moet ik regelen? Wat mag ik wel doen en wat niet? Hoe moet ik mijn wensen vastleggen? Voor ons is dit dagelijks werk, wij weten de weg en gidsen je graag door nalatenschapsland.

Bekijk hier het laatste nieuws
en blijf op de hoogte!

Bekijk al het nieuws

Erfenis en inkomstenbelasting

Moet ik mijn (nog niet ontvangen) erfenis in mijn aangifte inkomstenbelasting opnemen? Het is tijd om aangifte inkomstenbelasting 2022 te doen. Moet je dan…

Lees verder

Help, ik ben erfgenaam en/of executeur. Wie kan mij helpen?

In veel testamenten wordt de partner, een kind of een goede vriend/vriendin tot executeur benoemd. Bent ú die partner, dat kind of die goede…

Lees verder