erfgenamen
erfgenamen

Erfgenamen

Na het overlijden laat de overledene een erfenis na. Deze bestaat uit bezittingen en schulden. Het saldo van die nalatenschap wordt verdeeld onder de erfgenamen. Wie erfgenamen zijn, staat in de wet of in een testament.

Als er een testament is opgesteld, dan heeft de overledene zelf erfgenamen gekozen.
Is er geen testament? Dan bepaalt de wet wie erfgenaam is.
Volgens de wet zijn familieleden de erfgenamen. De wet heeft deze familieleden in vier groepen verdeeld:

  1. Partner, kinderen en/of hun afstammelingen
  2. Ouders, broers en zussen en hun afstammelingen
  3. Grootouders met hun afstammelingen
  4. Overgrootouders met hun afstammelingen

Deze groepen volgen elkaar op.

– Onder partner wordt hier verstaan de partner waarmee u bent gehuwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Dus niet uw samenwonende partner.

Centraal Testamentregister

Na overlijden kunnen erfgenamen via het Centraal Testamentenregister
duidelijkheid krijgen of de overledene wel of niet een testament heeft gemaakt.

De afwikkeling van de nalatenschap, inclusief de verdeling, is de verantwoordelijkheid van de erfgenamen. Zij nemen samen de beslissingen.
Het is mogelijk om één persoon volmacht te geven om de nalatenschap af te wikkelen. Zo kunnen de erfgenamen bijvoorbeeld de RegisterExecuteur machtigen om namens hen de nalatenschap af te wikkelen.

Hoe en wat
moet ik regelen?

Wat moet ik regelen? Wat mag ik wel doen en wat niet? Hoe moet ik mijn wensen vastleggen? Voor ons is dit dagelijks werk, wij weten de weg en gidsen je graag door nalatenschapsland.

Bekijk hier het laatste nieuws
en blijf op de hoogte!

Bekijk al het nieuws

Erfenis en inkomstenbelasting

Moet ik mijn (nog niet ontvangen) erfenis in mijn aangifte inkomstenbelasting opnemen? Het is tijd om aangifte inkomstenbelasting 2022 te doen. Moet je dan…

Lees verder

Help, ik ben erfgenaam en/of executeur. Wie kan mij helpen?

In veel testamenten wordt de partner, een kind of een goede vriend/vriendin tot executeur benoemd. Bent ú die partner, dat kind of die goede…

Lees verder