Welkom bij ROOS nalatenschappen

Ontzorgen door deskundig
en onafhankelijk advies

Bij het verlies van een dierbare komt er opeens veel op u af. Een goede voorbereiding is daarbij onontbeerlijk. Hierbij ben ik u graag van dienst. U heeft andere dingen aan uw hoofd en als RegisterExecuteur heb ik de kennis en kunde in huis. Ontzorgen staat bij mij voorop.

Daarbij vind ik het belangrijk om in gewone Nederlandse taal de zaken aan u uit te leggen of toe te lichten. Betrouwbaar en deskundig advies. Transparantie wordt geboden door gebruik te maken van het persoonlijk digitaal nalatenschapsdossier.

Een leidraad voor de afwikkeling van een nalatenschap vind u onder stappenplan.

Advies op maat in begrijpelijke taal, daar sta ik voor.

Maak een afspraak
nalatenschapsregistratie

Bij leven

Nalatenschapsregistratie

De RegisterExecuteur kan uw nalatenschap voorbereiden. Met een registratie door de RegisterExecuteur worden alle essentiële zaken met betrekking tot een erfenis bekeken en vastgelegd.

Meer informatie

Na overlijden

Nalatenschapsafwikkeling

Er komt veel op u af als een dierbare is overleden. De RegisterExecuteur kan u daarin begeleiden en de zorgen uit handen nemen. Het is van belang om tijdig de juiste beslissingen te nemen in een tijd van verdriet en rouw.

Meer informatie
Neem contact op

Hoe en wat
moet ik regelen?

Aarzel niet om ROOS nalatenschappen in te schakelen. Registratie (orde en duidelijkheid) of afwikkeling (onafhankelijk, deskundig, transparant en betrouwbaar). Wat mag ik wel doen en wat (nog) niet? Hoe moet ik mijn wensen vastleggen? Wat kan ik doen om belasting te besparen?

Nalatenschap voorbereiden of afwikkelen?

De RegisterExecuteur maakt
de balans op voor u.

01.

Kennismaking

Voordat u een opdracht geeft aan ROOS nalatenschappen vindt er eerst een vrijblijvend gesprek plaats in een voor u vertrouwde omgeving, namelijk bij u thuis. In dit gesprek kunt u uw situatie nader toelichten of aangeven wat uw specifieke vraag is. Aan de hand van de beschikbare gegevens geef ik aan wat ik voor u kan betekenen en wat daar de mogelijke kosten van zijn. Bij een registratie wordt de huidige stand van zaken in kaart gebracht. Bij een afwikkeling is het afhankelijk van de situatie op dat moment.

02.

Opdracht

Op basis van dit gesprek en/of uw verzoek breng ik uw situatie verder in kaart en volgt een nauwkeurig advies. De daaraan ten grondslag liggende werkzaamheden en kosten worden vastgelegd in een opdrachtovereenkomst. Na ondertekening van die overeenkomst kan ik met de werkzaamheden beginnen. Van de werkzaamheden wordt u op de hoogte gehouden. In veel gevallen zal dat gebeuren door middel van het digitaal nalatenschapsdossier.

03.

Nazorg

Uiteraard blijft ROOS nalatenschappen ook na het voltooien van de opdracht bereikbaar voor vragen. Aarzel niet met het opnemen van contact als er zich in uw situatie of die van uw naasten een wijziging voordoet. Een registratie kan worden bijgesteld en aan de hand van de door u opgegeven informatie wordt getoetst wat daarvan de invloed is en of er aanvullende acties nodig zijn. Ook na een afwikkeling kan er nog een bericht komen waarvan u niet weet wat er mee te doen. Bel me dan !

Hoe werkt ROOS nalatenschappen

Betrouwbaar

Deskundig

Transparant

Vertrouwen is de basis

Als werknemer binnen het notariaat en de financiële wereld heeft betrouwbaarheid en vertrouwen altijd op nummer één gestaan. Ook als RegisterExecuteur wordt er gewerkt volgens de gedragscode van de Stichting RegisterExecuteur. Tevens voorziet de stichting in een geschillenregeling. De RegisterExecuteur garandeert volledige discretie en betrouwbaarheid. Als RegisterExecuteur gaat ROOS nalatenschappen volstrekt vertrouwelijk om met de (privé-)gegevens van de overledene en de erfgenamen. Dat gebeurt in een goed afgeschermde en bewaakte digitale omgeving.

Advies op maat

Bij een nalatenschap komen administratieve, financiële, juridische en fiscale zaken aan de orde. De ervaring als gediplomeerd notarisklerk en als medewerker binnen het bank- en verzekeringswezen zorgen voor de nodige expertise. Dit samen met de afgeronde opleiding tot RegisterExecuteur zorgt voor een gedegen juridische en fiscale kennis om u te adviseren en te ontzorgen. Ook kan de RegisterExecuteur gebruik maken van de expertisedesk van de Stichting RegisterExecuteur en heeft ROOS nalatenschappen een netwerk van deskundige en betrouwbare partners waarmee ze samenwerkt.

Laat zien wat je doet

De RegisterExecuteur maakt gebruik van het zogenaamde persoonlijke digitale nalatenschapsdossier. In dit dossier worden alle documenten en informatie met betrekking tot uw nalatenschap vastgelegd. Met een eigen inlogcode is voor de betrokkenen alles inzichtelijk. Hierdoor hebben betrokkenen zelf inzage in de voortgang van het dossier op momenten dat het hen uitkomt. Er wordt ook middels dit digitale nalatenschapsdossier gecommuniceerd met betrokkenen.

Bekijk hier het laatste nieuws
en blijf op de hoogte!

Bekijk al het nieuws

Erfenis en inkomstenbelasting

Moet ik mijn (nog niet ontvangen) erfenis in mijn aangifte inkomstenbelasting opnemen? Het is tijd om aangifte inkomstenbelasting 2022 te doen. Moet je dan…

Lees verder

Help, ik ben erfgenaam en/of executeur. Wie kan mij helpen?

In veel testamenten wordt de partner, een kind of een goede vriend/vriendin tot executeur benoemd. Bent ú die partner, dat kind of die goede…

Lees verder