Even voorstellen.

Ik ben Florent Roosendaal. De oprichter van ROOS nalatenschappen. Geboren, getogen en woonachtig in Oss Noord-Brabant. Als gediplomeerd notarisklerk heb ik ruim 20 jaar gewerkt in het notariaat. Zowel in de onroerend goed praktijk alsook op het gebied van erfrecht, zowel juridisch als fiscaal. Ook binnen de financiële wereld (bank en verzekeringswezen) ben ik geruime tijd werkzaam geweest. Deze werkervaring en het voltooien van de opleiding RegisterExecuteur bieden mij de mogelijkheid om u met raad en daad bij te staan op het gebied van nalatenschappen.
Bij het verlies van een dierbare komt er opeens veel op u af. Ook bij de voorbereiding van een nalatenschap komt veel kijken. Hierbij kan ik u van dienst zijn. Ontzorgen staat bij mij voorop.
Daarbij vind ik het belangrijk om in gewone Nederlandse taal de zaken aan u uit te leggen of toe te lichten.
Advies op maat in begrijpelijke taal.

Nalatenschap voorbereiden

De RegisterExecuteur kan uw nalatenschap voorbereiden. Met een registratie door de RegisterExecuteur worden alle essentiële zaken met betrekking tot een erfenis bekeken en vastgelegd. Van belang zijnde documenten worden opgeslagen en bewaard. Indien uit de inventarisatie blijkt dat bepaalde zaken onvoldoende duidelijk zijn of niet het gewenste resultaat hebben wordt u geadviseerd en begeleidt om de juiste stappen te nemen die tot de gewenste resultaten leiden. Door de registratie en vastlegging (digitaal en/of fysiek) heeft u alles op één plek en ontstaat er een overzichtelijk dossier dat bij overlijden meteen duidelijkheid en overzicht biedt. Dat bespaart uitzoekwerk, zorgen, tijd en geld. Een goede voorbereiding is het halve werk!

Nalatenschap afwikkelen

Als RegisterExecuteur kan ‘ROOS nalatenschappen’ alle werkzaamheden die gedaan moeten worden voor u uitvoeren. U kunt de gehele afwikkeling van de nalatenschap uit handen geven, maar ik kan ook helpen met specifieke onderdelen, zoals de aangifte erfbelasting of advies over de legitieme portie. Bent u zelf executeur testamentair en bevoegd om een ander aan te wijzen. U hoeft het niet zelf of alleen te doen.

‘ROOS nalatenschappen’ kan u ook helpen om conflicten tussen erfgenamen te voorkomen. Als RegisterExecuteur ben ik onpartijdig en onafhankelijk. Dat alleen al kan het verschil maken.

Een deskundige, efficiënte en optimale afhandeling waarmee u tijd en geld kunt besparen.

Maak een afspraak

Stichting Registerexecuteur

Als RegisterExecuteur is ‘ROOS nalatenschappen’ aangesloten bij de Stichting RegisterExecuteur. Door de ondersteuning van de Expertisedesk van de Stichting ben ik altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op juridisch en fiscaal gebied.
Mocht ik om wat voor reden ook niet in staat zijn om uw belangen te behartigen, dan kan een collega RegisterExecuteur waarnemen.
De voortgang van uw dossier wordt vastgelegd in uw persoonlijke digitale nalatenschapsdossier en is altijd voor u inzichtelijk. Zo ziet u precies welke werkzaamheden ‘ROOS nalatenschappen’ al voor u heeft uitgevoerd en wat nog gedaan moet worden.
Daarnaast is ‘ROOS nalatenschappen’ open en duidelijk over de kosten die u moet betalen voor de werkzaamheden en werk ik zoveel mogelijk met een vast tarief. Bent u benieuwd wat ‘ROOS nalatenschappen’ als RegisterExecuteur voor u kan betekenen? Neemt u dan gerust contact op.

 

Hoe werkt ROOS nalatenschappen

Betrouwbaar

Deskundig

Transparant

Vertrouwen is de basis

Als werknemer binnen het notariaat en de financiële wereld heeft betrouwbaarheid en vertrouwen altijd op nummer één gestaan. Ook als RegisterExecuteur wordt er gewerkt volgens de gedragscode van de Stichting RegisterExecuteur. Tevens voorziet de stichting in een geschillenregeling. De RegisterExecuteur garandeert volledige discretie en betrouwbaarheid. Als RegisterExecuteur gaat ROOS nalatenschappen volstrekt vertrouwelijk om met de (privé-)gegevens van de overledene en de erfgenamen. Dat gebeurt in een goed afgeschermde en bewaakte digitale omgeving.

Advies op maat

Bij een nalatenschap komen administratieve, financiële, juridische en fiscale zaken aan de orde. De ervaring als gediplomeerd notarisklerk en als medewerker binnen het bank- en verzekeringswezen zorgen voor de nodige expertise. Dit samen met de afgeronde opleiding tot RegisterExecuteur zorgt voor een gedegen juridische en fiscale kennis om u te adviseren en te ontzorgen. Ook kan de RegisterExecuteur gebruik maken van de expertisedesk van de Stichting RegisterExecuteur en heeft ROOS nalatenschappen een netwerk van deskundige en betrouwbare partners waarmee ze samenwerkt.

Laat zien wat je doet

De RegisterExecuteur maakt gebruik van het zogenaamde persoonlijke digitale nalatenschapsdossier. In dit dossier worden alle documenten en informatie met betrekking tot uw nalatenschap vastgelegd. Met een eigen inlogcode is voor de betrokkenen alles inzichtelijk. Hierdoor hebben betrokkenen zelf inzage in de voortgang van het dossier op momenten dat het hen uitkomt. Er wordt ook middels dit digitale nalatenschapsdossier gecommuniceerd met betrokkenen.

Nalatenschap voorbereiden of afwikkelen?

De RegisterExecuteur maakt
de balans op voor u.

01.

Kennismaking

Voordat u een opdracht geeft aan ROOS nalatenschappen vindt er eerst een vrijblijvend gesprek plaats in een voor u vertrouwde omgeving, namelijk bij u thuis. In dit gesprek kunt u uw situatie nader toelichten of aangeven wat uw specifieke vraag is. Aan de hand van de beschikbare gegevens geef ik aan wat ik voor u kan betekenen en wat daar de mogelijke kosten van zijn. Bij een registratie wordt de huidige stand van zaken in kaart gebracht. Bij een afwikkeling is het afhankelijk van de situatie op dat moment.

02.

Opdracht

Op basis van dit gesprek en/of uw verzoek breng ik uw situatie verder in kaart en volgt een nauwkeurig advies. De daaraan ten grondslag liggende werkzaamheden en kosten worden vastgelegd in een opdrachtovereenkomst. Na ondertekening van die overeenkomst kan ik met de werkzaamheden beginnen. Van de werkzaamheden wordt u op de hoogte gehouden. In veel gevallen zal dat gebeuren door middel van het digitaal nalatenschapsdossier.

03.

Nazorg

Uiteraard blijft ROOS nalatenschappen ook na het voltooien van de opdracht bereikbaar voor vragen. Aarzel niet met het opnemen van contact als er zich in uw situatie of die van uw naasten een wijziging voordoet. Een registratie kan worden bijgesteld en aan de hand van de door u opgegeven informatie wordt getoetst wat daarvan de invloed is en of er aanvullende acties nodig zijn. Ook na een afwikkeling kan er nog een bericht komen waarvan u niet weet wat er mee te doen. Bel me dan !