Na het overlijden van een eigen kind, erft de schoondochter of -zoon niet automatisch van u, want volgens het wettelijk erfrecht is een schoonkind geen erfgenaam. Wilt u hem of haar toch van u laten erven, dan zult u dit moeten regelen door hem/haar in uw testament tot (mede)erfgenaam te benoemen. Ook kunt u ervoor kiezen om het schoonkind een legaat toe te kennen. Houd daarbij wel in de gaten dat andere eigen kinderen en eventuele kinderen van het overleden eigen kind altijd recht hebben op minimaal de legitieme portie.

Voor wat betreft de erfbelasting geldt het volgende. In de Successiewet is bepaald dat in de situatie dat een eigen kind is overleden, het schoonkind dezelfde tarieven en vrijstellingen geniet als voor dit eigen kind het geval zou zijn geweest. Hierbij is wel de voorwaarde dat het huwelijk/het geregistreerd partnerschap van uw kind of schoonkind is geëindigd door overlijden en niet door echtscheiding. Onder aanvullende voorwaarden geldt dit ook voor samenwoners. Uitgaande van de cijfers van 2022 zou dit betekenen dat dit schoonkind een vrijstelling heeft van €21.559 en dat hij/zij tot een bedrag van €130.425 na aftrek van de vrijstelling 10 % en daarboven 20% aan erfbelasting verschuldigd zou zijn.

Heeft u vragen hierover en wit u weten hoe dit precies zit? Bel of mail uw RegisterExecuteur.

Bekijk ook
onze andere berichten.

Bekijk al het nieuws

Erfenis en inkomstenbelasting

Moet ik mijn (nog niet ontvangen) erfenis in mijn aangifte inkomstenbelasting opnemen? Het is tijd om aangifte inkomstenbelasting 2022 te doen. Moet je dan…

Lees verder

Help, ik ben erfgenaam en/of executeur. Wie kan mij helpen?

In veel testamenten wordt de partner, een kind of een goede vriend/vriendin tot executeur benoemd. Bent ú die partner, dat kind of die goede…

Lees verder