Een erfenis of legaat heeft gevolgen voor een bijstandsgerechtigde. Deze gevolgen strekken vaak verder dan u denkt. Niet alleen als de erfenis of het legaat ook daadwerkelijk wordt ontvangen, kan gekort worden op de bijstand of kan deze zelfs volledig stop worden gezet.

Ook als de nalatenschap nog “onder de langstlevende echtgenoot blijft” en het bijstandsgerechtigde kind slechts een niet-opeisbare vordering krijgt op deze langstlevende ouder heeft dit vervelende consequenties. De gemeente kan namelijk op het moment dat de vordering opeisbaar wordt (meestal bij het overlijden van de langstlevende) de eerder uitgekeerde bijstand verhalen op die vordering. Ze mogen daarbij teruggaan tot het moment van het overlijden van de eerste ouder. Het kind onterven of verwerpen helpt hier niet. Een kind in de bijstand moet namelijk een beroep doen op zijn legitieme portie en verwerpen is ook niet ‘toegestaan’. Als bijstandsgerechtigde word je namelijk geacht om alles te doen om in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien, zodat een beroep op de bijstand niet nodig is.

Heeft u vragen hierover en wit u weten hoe dit precies zit? Bel of mail uw RegisterExecuteur.

Bekijk ook
onze andere berichten.

Bekijk al het nieuws

Erfenis en inkomstenbelasting

Moet ik mijn (nog niet ontvangen) erfenis in mijn aangifte inkomstenbelasting opnemen? Het is tijd om aangifte inkomstenbelasting 2022 te doen. Moet je dan…

Lees verder

Help, ik ben erfgenaam en/of executeur. Wie kan mij helpen?

In veel testamenten wordt de partner, een kind of een goede vriend/vriendin tot executeur benoemd. Bent ú die partner, dat kind of die goede…

Lees verder