erfgenamen

Zeker bij een overlijden speelt deze vraag. Want behoort het saldo nu wel of niet tot de nalatenschap? En zo ja, voor welke deel?

Een en/of rekening wordt in veel gevallen gebruikt om ervoor te zorgen dat de mederekeninghouder ook toegang heeft tot de betreffende bankrekening. Je ziet dit bij partners maar ook vaak bij ouders en kinderen. Zeker naarmate de ouders op leeftijd komen.
Door geld op deze rekening te storten wordt het geld niet automatisch van de ander. Anders gezegd: Besef dat het saldo op een en/of rekening altijd van degene blijft van wie het geld afkomstig is.

In de situatie van een en/of rekening tussen partners (al dan niet gehuwd/geregistreerd) moet dus bekeken worden van wie het geld afkomstig is en wat er eventueel over is afgesproken. Ook bij echtgenoten die in gemeenschap van goederen getrouwd zijn, kan dit spelen; bijvoorbeeld als een van beiden geld onder uitsluiting heeft verkregen vanwege een schenking en/of erfenis.

Dus: Leg tijdens leven op de juiste wijze vast van wie het saldo op de en/of rekening is en laat de erfgenamen niet gissen of er ruzie over maken!
Heeft u vragen of heeft u hulp nodig bij het in kaart brengen zodat uw eigen erfgenamen niet voor verrassingen komen te staan? Bel of mail uw RegisterExecuteur.

Bekijk ook
onze andere berichten.

Bekijk al het nieuws

Erfenis en inkomstenbelasting

Moet ik mijn (nog niet ontvangen) erfenis in mijn aangifte inkomstenbelasting opnemen? Het is tijd om aangifte inkomstenbelasting 2022 te doen. Moet je dan…

Lees verder

Help, ik ben erfgenaam en/of executeur. Wie kan mij helpen?

In veel testamenten wordt de partner, een kind of een goede vriend/vriendin tot executeur benoemd. Bent ΓΊ die partner, dat kind of die goede…

Lees verder