Houd de opeisbaarheidsgronden van de vorderingen van de kinderen in de gaten

In de meeste testamenten zijn de wettelijke opeisbaarheidsgronden van de vordering vanwege de erfdelen van de kinderen uitgebreid. Denk bijvoorbeeld aan de opname in een zorginstelling van de langstlevende of hertrouwen in gemeenschap van goederen door de langstlevende. Houd deze opeisbaarheidsgronden in een testament in de gaten! 

Ook al heeft u goede redenen om de vordering die u vanwege het overlijden van een eerste ouder heeft nog bij de langstlevende te laten; verjaring ligt op de loer. De termijn van verjaring gaat namelijk lopen op het moment dat een van de (in het testament genoemde opeisbaarheidsgronden zich voordoet. Als u als kinderen uw vordering niet op tijd opeist, kan uw vordering dus verjaren. Ondanks wellicht goede bedoelingen kan dit er toe leiden dat u uiteindelijk met lege handen komen te staan.

Wilt u hier meer over weten en/of niet voor verrassingen komen te staan? Uw RegisterExecuteur helpt u graag. Bel of mail hiervoor Uw RegisterExecuteur.