Erfenis en inkomstenbelasting

Moet ik mijn (nog niet ontvangen) erfenis in mijn aangifte inkomstenbelasting opnemen?
Het is tijd om aangifte inkomstenbelasting 2022 te doen. Moet je dan ook een erfenis opnemen in je aangifte inkomstenbelasting, ook als je deze erfenis nog niet hebt ontvangen? En hoe zit het met de vrijstellingen en de peildatum? We zetten het op een rij in dit artikel.

Belastingplichtigen moeten in hun aangifte inkomstenbelasting in box 3 de totale waarde van hun vermogen (alle box 3 bezittingen en schulden) opgeven. Dit moet uiteraard alleen als het vermogen voor box 3 meer bedraagt dan de vrijstelling (2022: €50.650 (€101.300 bij fiscale partners).

Rekenen vanaf moment van overlijden.
Vanaf het moment van overlijden zijn erfgenamen de verkrijgers van een nalatenschap. Daarom moet ook het overdeelde aandeel van een erfgenaam in een nalatenschap als onderdeel van het vermogen worden meegeteld. De erfgenamen moeten daarbij wel rekening houden met het soort bezitting. Hoort bijvoorbeeld een verhuurde woning tot de onverdeelde boedel? Dan geven zij hun deel van deze woning aan bij overige onroerende zaken.

1 januari als peildatum.
De peildatum voor de aangifte over een bepaald jaar voor vermogen is 1 januari. Als iemand in 2022 is overleden, hoeft u met deze onverdeelde erfenis pas rekening te houden in uw aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2023. Op 1 januari 2022 (peildatum voor de aangifte over het jaar 2022) was dit immers nog geen bezitting van u.
De over uw erfenis verschuldigde (op dat moment nog niet betaalde) erfbelasting mag u in 2023 als schuld opvoeren. Voor schulden geldt wel een drempel (2023: €3.400 per persoon).

Wettelijke verdeling.
N.B. Als er bij een nalatenschap sprake is van de wettelijke verdeling (of een daarmee voor de fiscus gelijkgestelde verzorging voor de langstlevende) is geen sprake van een onverdeeldheid. De nalatenschap is feitelijk verdeeld vanaf het moment van het overlijden van de eerste ouder. Volgens de fiscale wetgeving voor de inkomstenbelasting worden de goederen en schulden van de nalatenschap in dat geval volledig aangegeven en belast bij de langstlevende ouder in box 1 (eigen woning) en/of box 2 of box 3. De kinderen geven niets op. Dit blijft in elk geval zo totdat de vordering van de kinderen opeisbaar wordt (of bijvoorbeeld het vruchtgebruik van de langstlevende eindigt).

Hulp nodig bij de aangifte?
Vraagt u zich af of uw erfenis in de aangifte inkomstenbelasting 2022 moet worden opgenomen? En moet dit ook als u nog niets heeft ontvangen? Uw RegisterExecuteur ondersteunt graag bij deze en andere vragen.
Bel of mail uw RegisterExecuteur!